Bixie wedstrijd dressuur en springen

Bixiedag

Je kan meedoen aan dressuur en springen en je opgeven:

De nieuwe dressuur proeven 1 april 2023 Bixie & Friends (zie KNHS site)

Dressuur proef 1 1e Proef 1 (Verplicht) – 2e Proef 3
Dressuur proef 2 1e Proef 2 (Verplicht) – 2e Proef 4
Dressuur proef 5 1e Proef 5 (Verplicht) – 2e Proef 6
Dressuur proef 7 1e Proef 7 (Verplicht) – 2e Proef 8

Springen proef 0.20-0.30-0.40-0.50 cm

De kosten bedraagt € 7,50,- per combinatie per proef/ parcours.
iedereen is winnaar en is er na afloop ook voor iedereen een Rozet en een verrassing.

Opgave voor de wedstrijden is mogelijk door mailen: dinkelruiters@outlook.com
Naam ruiter/amazone
Naam pony
Cat.
Proef nr.
Springen hoogte
Dressuur/Springen

De sluitingsdatum voor de inschrijvingen is 29 mei 2023 (6 dagen voor de wedstrijd), tenzij het programma eerder vol is.

Het inschrijfgeld blijft ten allen tijde verschuldigd conform art. 43 van het Algemeen Wedstrijdreglement.

Eventuele wijzigingen-afmeldingen kunnen uiterlijk worden doorgegeven, donderdag 1 juni tot 20:00 uur, alleen via de e-mail.
Wijzigingen zullen alleen worden geaccepteerd indien het programma dit toelaat.

Tot 4 juni 2023
De organisatie van Euregio Outdoor Denekamp Pinkster CC 2023 .